Hvad har jeg i køleskabet

Grisens liv

Moderne griseproduktion sker på flere forskellige måder. Der er nogle grundlæggende krav til produktionen, men det er op til den enkelte landmand at beslutte hvordan den skal foregå. Uanset forskellighederne i griseproduktionen, er der nogle typiske træk, som går igen i de fleste grises livscyklus. Læs med og bliv klogere på grisens liv fra befrugtning til slagtning.

Løbeafdeling
I løbeafdelingen befrugtes søerne. Det sker oftest gennem ’kunstig sædoverføring’ med sæd fra ornestationer. Der er nogle steder hvor befrugtningen sker naturligt med en orne. Selvom man anvender kunstig sædoverføring, er der oftest orner i løbeafdelingen som skal sørge for at stimulere søernes brunst.

Drægtighedsstalden
Når søerne er blevet befrugtede, fortages der typisk en ultralydsskanning, for at undersøge om de er drægtige. Hvis det viser sig at være tilfældet, flyttes soen til drægtighedsstalden. Gennemsnitligt er drægtighedslængden 116 dage, og soen går i drægtighedsstalden indtil ca. en uge før forventet fødsel.

Farestalden
I farestalden føder soen. Farestalden er typisk indrettet med stier, hvor soen står mellem to ’bøjler’. Bøjlerne er beregnet til at beskytte pattegrisene, så soen ikke kommer til at lægge sig på dem. Farestalden kan også være indrettet med stier til løse diegivende søer hvor der ikke er beskyttelsesbøjler om soen. Soen kan derfor bevæge sig frit rundt i sien, hvilket til gengæld kræver mere plads for at sikre pattegrisens sikkerhed.

Søerne går i farestalden indtil at pattegrisene er fravænnet. Ved fravænningen flyttes søerne tilbage til løbeafdelingen, mens pattegrisene flyttes til smågrisestalden.

Smågrisestalden
Smågrisene flyttes typisk til såkaldte ’toklimastalde’, hvor en overdækning fungerer som en hule, hvor smågrisene kan ligge i læ og varme. Når smågrisene vejer omkring 25-30 kg flyttes de til slagtesvinestalden.

Slagtesvinestalden
I slagtesvinestalden går grisene sammen i stier med ca. 15 gris i hver. De opholder sig sammen her indtil de er omkring 5-6 måneder gamle og vejer 115 kg, herefter sendes de til slagteriet.

Champignon
Majs
Blomkål
Peberfrugt
Kål
Squash
Aubergine
Tomat (sliced)
Gulerod