Hvad har jeg i køleskabet
Dyresundhed og fødevaresikkerhed

Dyresundhed og fødevaresikkerhed

Man kan mindske behovet for antibiotika i grisebesætningen ved at sørge for, at dyrene er sunde og raske.

Gennem blandt andet forebyggende pleje og et godt miljø i stalden mindskes risikoen for sygdomsudbrud. Færre syge dyr gavner mennesker og dyrs sundhed. Dog skal de dyr, som rammes af en bakterieinfektion, behandles med antibiotika, hvis de har behov for det. 

Når vi bruger mere antibiotika end nødvendigt til dyr og mennesker, udvikles resistente bakterier, og antibiotikummet holder op med at fungere som middel til at bekæmpe sygdomme. Det er derfor vigtigt ikke at give antibiotika medmindre det er nødvendigt. Indenfor EU er det forbudt at give antibiotika til grise og andre dyr til vækstfremmende formål, men desværre er der ikke et sådan forbud i de fleste lande udenfor EU. I disse lande er det i stedet tilladt at give antibiotika, for at dyret skal vokse hurtigere. Et sådan overforbrug er en stor risiko for både mennesker og dyrs sundhed. Sammen med klimaet, udpeger FN antibiotikaresistans som en af de største trusler mod menneskeheden i vor tid.  

Kødet vi køber, er helt fri for antibiotika, da dyr som er blevet behandlet med antibiotika, ikke må slagtes før flere dage efter behandlingen. Disse sikkerhedsforanstaltninger gør, at der ikke findes nogen spor af antibiotika i det kød vi spiser, hvilket gælder alle fødevarer, der kommer fra dyr i EU. Fødevarer skal være sikre at spise og fri for uønskede sygdomme og bakterier, som kan være skadelige. Sikkerheden garanteres gennem kontrol og overvågning under hele bearbejdningsprocessen. 

Læs mere: Vi vil give antibitokaforbruget én på trynen

Regler og kontroller er nødvendige for at reducere anvendelsen af antibiotika, men i sidste ende er det landmandens daglige pleje som er den vigtigste garanti for, at dyret har det godt og ikke bliver syg. Landmanden skal med andre ord have en masse viden om dyrenes behov og have kompetencer i forhold til at sikre en god dyrevelfærd og dyresundhed. Sammen med dyrlæger og andre rådgivere, som løbende aflægger besøg på gårdene, arbejder landmændene på at forbedre dyrevelfærden og dyrenes trivsel i Europa yderligere.

Bliv klogere på dyrevelfærden: Dyrevelfærd tænkes hele tiden ind i kæden – og den bliver bedre hele tiden

Gulerod
Ærter
Majs
Tomat (sliced)
Chili
Peberfrugt
Kidneybønner
Squash
Rødbede